Thống kê
Hôm nay : 22
Tháng 10 : 369
Năm 2022 : 13.977
Điển hình tiên tiến quý IV năm 2017

Điển hình tiên tiến quý IV năm 2017

Thực hiện theo công văn số 307 ngày 21 tháng 03 năm 2017 của phòng giáo dục và đào tạo về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020. Trường Mầm non Cốc Hóa đã tiến hành bình xét và xây dựng 1 điển hình tiên tiến quý IV năm 2017.
Điển hình tiên tiến Quý I năm 2017

Điển hình tiên tiến Quý I năm 2017

Thực hiện theo công văn số 307 ngày 21 tháng 03 năm 2017 của phòng giáo dục và đào tạo về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020. Trường Mầm non Cốc Hóa đã tiến hành bình xét và xây dựng 1 điển hình tiên tiến quý I năm 2017.
Có 1 cô giáo nghị lưc như vâỵ

Có 1 cô giáo nghị lưc như vâỵ

Một Tấm gương tiêu biểu của nhà trường và đây cũng chính là một người có những nghị lực mà chúng ta đáng khâm phục sau những gì cô giáo bị mất mát.