Thống kê
Hôm nay : 30
Tháng 12 : 105
Năm 2021 : 32.329
Thông tin chi tiết:
Trương Thị Thu Hiền
Họ và tên Trương Thị Thu Hiền
Giới tính
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Đại học
Địa chỉ P. Trung Thành, TP Thái Nguyên, T. Thái Nguyên
Điện thoại 0984725631
Email mncochoatp.phongtp@thainguyen.edu.vn Quán lý các công việc chung của nhà trường
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách