Thống kê
Hôm nay : 22
Tháng 10 : 369
Năm 2022 : 13.977
 • Trương Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984725631
  • Email:
   mncochoatp.phongtp@thainguyen.edu.vn Quán lý các công việc chung của nhà trường
 • Nguyễn Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0965196885
  • Email:
   huongnguyen288.tn@gmail.com Chịu sự phân công của Hiệu trưởng, phụ trách hệ thống các phần mềm, phụ trách chuyên môn tổ nhà trẻ.
 • Vũ Thị Minh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977753114
  • Email:
   missphuongtn86@gmail.com Cùng với tổ trưởng chuyên môn nhà trẻ phụ trách các nội dung liên quan đến chuyên môn tổ mẫu giáo
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vũ Thị Minh Phương